Tin nổi bật

Ninh Bình tham dự trực tuyến Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật: 03/01/2024
Ngày 03/01/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành VHTTDL tại Hà Nội và trực tuyến tại 63 điểm cầu trên toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Phạm Quang Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Bùi Văn Mạnh – TUV, Giám đốc Sở Du lịch; Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao; đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc sở Văn hóa, Thể thao, sở Du lịch; phòng Văn hóa, thông tin các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem phóng sự về kết quả nổi bật công tác Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2023. Phóng sự đã nêu bật được những kết quả toàn ngành đã đạt được trong năm vừa qua. Cùng với đó, báo cáo cũng tập trung đánh giá những mặt hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp cụ thể để khắc phục.

Các tham luận tại Hội nghị của các tỉnh, thành phố trên cả nước đều đánh giá, năm 2023, ngành VHTTDL đã gặt hái nhiều kết quả khá toàn diện: triển khai công tác nhằm đưa đường lối Đại hội 13 của Đảng đi vào cuộc sống với sự nỗ lực cao của các cấp, các ngành, toàn Đảng, toàn dân, trong đó Ngành văn hoá, thể thao và du lịch đóng vai trò nòng cốt; hình thành bước đầu chiến lược phục hưng và phát triển văn hoá mang tính dài hạn, bài bản; coi trọng chất lượng phát triển với nhiều con số biết nói như báo cáo đã nêu. Các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương về văn hoá, thể thao và du lịch chủ động thúc đẩy, đồng hành cùng các địa phương triển khai các hoạt động, ý tưởng mới; các địa phương ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo được Trung ương khích lệ, tổng kết.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã được nghe những ý kiến đóng góp, “hiến kế” giúp ngành phát triển ngày càng lớn mạnh. Công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển và kỳ vọng sẽ đạt được nhiều kết quả rõ nét qua từng năm.

Năm 2024, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường, ở trong nước, nền kinh tế đang chịu “tác động tiêu cực kép” do đó ngành VHTTDL cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong sự nghiệp “Chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”, tiếp tục triển khai hiệu quả 06 nhóm nhiệm vụ và 04 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, tích cực góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024./.

Nguồn: Nguyễn Loan
Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR
Xem tiếp