Các Trạm hỗ trợ

Hỗ trợ thông tin cho du khách khi đến Ninh Bình

Các Trạm hỗ trợ

Trạm hỗ trợ du khách tại bến thuyền Tràng An

30/11/2020

Trạm hỗ trợ khách du lịch Tràng An. Địa chỉ: Khu du lịch Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02296.279.956

Chi tiết

Các Trạm hỗ trợ

Trạm hỗ trợ du khách tại bến thuyền khu Tam Cốc – Bích Động

30/11/2020

Trạm hỗ trợ khách du lịch Tam Cốc - Bích Động. Địa chỉ: Khu du lịch Tam Cốc Bích Động, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02296.270.373

Chi tiết

Các Trạm hỗ trợ

Trạm hỗ trợ du khách tại khu núi chùa Bái Đính

12/11/2020

Trạm hỗ trợ khách du lịch Bái Đính. Địa chỉ: Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái  Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02296.270.516

Chi tiết
Trang 1/1