Tin tức, sự kiện

Các tin tức du lịch mới nhất

Thư chúc Tết Nhâm Dần 2022 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng

Cập nhật: 17/01/2022
Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch xin trân trọng đăng tải toàn văn Thư chúc Tết Nhâm Dần 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

THƯ CHÚC TẾT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thân mến!

Một mùa Xuân mới đang về trên từng góc phố, con đường, từng khu phố, làng quê yên bình của đất nước và mang theo sức sống mãnh liệt cùng nhiều khát khao, ước vọng. Trong không khí rộn rã, vui tươi của mùa Xuân, thay mặt Ban Cán sự Đàng, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch những tình cảm nồng ấm và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Nhìn lại năm 2021 với đầy ắp những sự kiện chính trị rất quan trọng của đất nước, ở góc độ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chúng ta vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ, lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch ngày càng được quan tâm toàn diện, sâu sắc hơn. Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức thành công, tạo thêm động lực xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phương châm hành động Bộ đặt ra cho cả nhiệm kỳ là “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến” dần được lan tỏa trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành. Chủ đề công tác năm 2021 được lựa chọn là “Năm xây dựng thể chế, chính sách” để tạo nền tảng cho quá trình đổi mới tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa” theo tinh thần “kiến tạo” thông qua các công cụ pháp luật và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác phối hợp với các Ban, bộ, ngành Trung ương, với các địa phương được chú trọng, không chỉ làm trên nguyên tắc mà có các nhiệm vụ cụ thể, đề xuất các nguồn lực về tài chính theo từng năm. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của toàn dân tộc tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, sự đoàn kết, gắn bó, yêu thương, chia sẻ được nhân rộng, nhân lên “sức mạnh mềm” của văn hóa. Những nỗ lực, cố gắng và dấu ấn trên cả ba lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong năm 2021 đã được Lãnh đạo Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tại Hội nghị tổng kết Ngành ngày 06 tháng 01 vừa qua.

Bước sang năm 2022, gắn với việc tiếp tục tập trung quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc, toàn Ngành cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Trên tinh thần ấy, Bộ lựa chọn chủ đề công tác năm là “Năm xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và đội ngũ cán bộ”, đồng thời xác định Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cả nước phải vận dụng một cách đầy đủ nhất, sâu sắc nhất phương thức vận hành của “cỗ xe tam mã”: Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trong đó môi trường văn hóa là trọng tâm, là trung tâm để thúc đẩy cho Du lịch và Thể thao phát triển trong thời gian tới; toàn Ngành nỗ lực phấn đấu, thực hiện cho được mục tiêu “Mỗi cán bộ văn hóa tiêu biểu cho lối sống về văn hóa”, thể hiện quyết tâm, “khát vọng chấn hưng, phát triển văn hóa, dân tộc Việt Nam” để đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Chúc các đồng chí cùng gia đình năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công./.

Thân ái!

Nguyễn Văn Hùng

                                                                              ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG                                                                        BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn
Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR
Xem tiếp