Doanh nghiệp lữ hành

Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Ninh Bình

27/11/2020

Địa chỉ: Số 50, đường Lý Tự Trọng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình - Giấy phép số: 37-001/2019/TCDL-GP LHQT - Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: 2700338694 - Điện thoại: 02293.875.158 

Chi tiết

Doanh nghiệp Tư nhân Hoàng Sơn

22/10/2020

Địa chỉ: Số 98, đường Trịnh Tú, Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình Số điện thoại: 02293.890.955     0903292155 Số giấy phép: 37-0001/2018/SDL-GP LHNĐ

Chi tiết
Trang 1/1