Tin nổi bật

Ninh Bình tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững

Cập nhật: 15/08/2023
Sáng ngày 15/8/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hổi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững. Đồng chí Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đầu cầu trực tuyến của 61 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Ninh Bình

Ninh Bình tham dự Hội nghị trực tuyến tại Trụ sở UBND tỉnh, tham dự tại đầu cầu Ninh Bình có các đồng chí: Bùi Văn Mạnh – TUV, Giám đốc Sở Du lịch; Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch; Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng các phòng, ban, Trung tâm trực thuộc Sở Du lịch và đại diện 10 doanh nghiệp du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tham dự và chủ trì hội nghị, Đồng chí Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phổ biến, quán triệt nghiêm túc nội dung các văn bản mới như: Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhanh chóng phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; Quyết định số 440/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030; Quyết định số 1894/QĐ-BVHTTDL ngày 14/7/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm… Thứ trưởng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần nắm thật vững các quan điểm chỉ đạo, các công việc phải làm trên cơ sở đó có sự thống nhất cao, quyết tâm thực hiện các Nghị quyết và nội dung các văn bản; Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện kế hoạch hành động cụ thể các văn bản mới của ngành Du lịch, đồng thời kiểm tra đôn đốc việc thực hiện; Tăng tốc quán triệt hành động tạo sự đột phá trong phát triển du lịch, coi doanh nghiệp và người dân là chủ thể, khách du lịch là trung tâm, sản phẩm và hạ tầng là nền tảng, dịch vụ tiên tiến, hiện đại là động lực phát triển…

Tại hội nghị đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã triển khai một số mô hình phát triển du lịch đêm nhằm tăng cường thu hút khách kéo dài thời gian lưu trú; chiến lược maketing du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới. Ở các đầu cầu, một số tỉnh, thành phố, các trung tâm du lịch lớn trong cả nước đã tham luận về việc thực hiện các văn bản, các định hướng và triển khai các nhiệm vụ giải pháp để thúc đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch của địa phương hiệu quả, bền vững.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững được tổ chức nhằm tuyên truyền phổ biến, quán triệt nội dung về các văn bản mới của ngành du lịch đến các hoạt động du lịch và các lĩnh vực có liên quan đồng thời nâng cao vai trò và đề cao trách nhiệm của toàn ngành trong việc triển khai các nhiệm vụ, các giải pháp theo tinh thần của Đảng, Nhà nước; đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhận thức và hoạt động trong toàn ngành du lịch, các ngành có liên quan, các địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh với quyết tâm cao nhằm đưa du lịch ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh quốc gia và khẳng định hình ảnh, vị thế, uy tín của Việt Nam./.

Nguồn: Nguyễn Loan
Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR
Xem tiếp