Các sự kiện nổi bật

Năm Du lịch quốc gia Bình Thuận 2023 hướng đến phát triển du lịch xanh, bền vững

Cập nhật: 23/03/2023
Năm Du lịch quốc gia Bình Thuận 2023 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của nhân dân về sự phát triển du lịch bền vững. Đây là dịp để Bình Thuận thúc đẩy phát triển ngành du lịch xứng tầm với những tiềm năng, thuận lợi của tỉnh.

Hồ Đa Mi - viên ngọc xanh của Bình Thuận (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Bình Thuận xác định rất rõ tầm quan trọng và vai trò đóng góp của du lịch trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là phát triển du lịch bền vững. Từ năm 1995 đến nay, tỉnh đã ban hành 06 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch. Qua mỗi giai đoạn đã dần nâng cao vị trí của du lịch trong cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh, theo đó, từ xác định du lịch là ngành kinh tế trọng điểm, đến là ngành kinh tế mũi nhọn và hiện nay là một trong ba trụ cột, bên cạnh nông nghiệp chất lượng cao và công nghiệp năng lượng sạch.

“Bình Thuận - Hội tụ xanh” là chủ đề chính của Năm Du lịch quốc gia 2023Đây cũng là điều kiện, cơ hội để Bình Thuận khẳng định sự kiên định với lựa chọn phát triển du lịch, dịch vụ theo hướng “xanh” và bền vững. Chủ đề “Hội tụ xanh” mang thông điệp, ý nghĩa rất lớn, đó là sự hội tụ của nhiều nền văn hóa đặc trưng, sự hội tụ của đất trời và lòng người trên vùng đất Bình Thuận với những cảnh sắc độc đáo, những lễ hội văn hóa đặc sắc, cùng người dân hiền hậu, chân chất làm say lòng du khách trong và ngoài nước.

Các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia hướng đến sản phẩm xanh, năng lượng sạch, tạo ra môi trường thân thiện và an toàn đến sức khỏe, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển du lịch bền vững. Hơn thế nữa, du lịch phát triển sẽ góp phần thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội của tỉnh.

Du khách nước ngoài thích thú với trải nghiệm sản phẩm nông nghiệp xanh tại vườn thanh long ở Bình Thuận (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Bên cạnh các sản phẩm xanh, năng lượng sạch, Bình Thuận đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái rừng, biển đảo, du lịch chinh phục thiên nhiên, du lịch mạo hiểm và đặc biệt du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch cộng đồng...

Với mục đích và ý nghĩa đó, các hoạt động, sự kiện tổ chức trong Năm Du lịch Quốc gia 2023 đều được Ban Tổ chức xem xét, cân nhắc cụ thể về thời gian tổ chức, hiệu ứng lan tỏa, dựa trên quan điểm: Xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, ưu tiên phát triển du lịch chuyên nghiệp, bền vững, an toàn, gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn, phát huy bản sắn văn hóa, truyền thống dân tộc. Đồng thời đáp ứng được yêu cầu thể hiện những nét đặc sắc của con người, vùng đất, phong cảnh thiên nhiên, văn hóa đặc trưng các dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Thuận nói riêng.

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn
Đánh giá bài viết
Đánh giá: 2.5/5 từ 4 người bình chọn.
Quét mã QR