Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề mở rộng Quý II năm 2022

Cập nhật: 22/06/2022
Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 14/3/2022 của Đảng ủy Sở Du lịch về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Kế hoạch số 02-KH/CBTTTTXTDL ngày 07/3/2022 của TTTTXTDL về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022. Ngày 21/6/2022, Chi bộ Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tổ chức buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề về “Xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng cán bộ tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch” với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, công đoàn viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tới dự buổi sinh hoạt có các đồng chí lãnh đạo Trung tâm, trưởng, phó các phòng trạm cùng toàn thể các Đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Tham gia sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên trong Chi bộ, cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm đã có các tham luận góp ý để hoàn thiện dự thảo báo cáo chuyên đề với các nội dung: Tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng - Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn; “Vai trò, trách nhiệm của người cán bộ đoàn thanh niên trong việc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Trách nhiệm của CB, VC và NLĐ trong công tác xây dựng kỷ cương, kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính; Đẩy mạnh việc nghiên cứu các hình thức quảng bá, xúc tiến du lịch - Nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc; Nâng cao chất lượng hỗ trợ khách du lịch gắn với xây dựng mô hình văn minh du lịch tại Khu du lịch Sinh thái Tràng An trở thành điểm đến: “An toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn”.

Sinh hoạt chuyên đề về “Xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng cán bộ tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch” góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, Chi bộ và cán bộ, đảng viên, người lao động tại Trung tâm. Tạo bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi về nhận thức; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể.

Nguồn: Hải Vân; Ảnh: Xuân Lâm