Trạm hỗ trợ du khách tại bến thuyền khu Tam Cốc – Bích Động

Cập nhật: 30/11/2020
Trạm hỗ trợ khách du lịch Tam Cốc - Bích Động. Địa chỉ: Khu du lịch Tam Cốc Bích Động, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02296.270.373